Pentru credinta

Pentru credință

Pentru credință
nu-i cuvântul “poate”,
Ci “știu” că ea
e-n Dumnezeul sfânt,
/: Cel drept
și-atotputernic peste toate,
El peste tot, în cer
și pe pământ… :/

Pentru credință,
spațiu nu mai este,
Și nici al timpului puternic zid,
/: Ci ea-i pe-a
veșniciei sfinte creste,
Și orizonturi noi i se deschid… :/

Pentru credință nu e despărțire
În toți ai Săi copii,
născuți de sus,
/: Căci ea-i un trup cu
Veșnica Iubire,
Și-n taina unității i-a adus… :/

Să ne păstrăm în unica credință!
În ea suntem în adevăr și-n har,
/: Prin ea pășim cu sfântă biruință
Spre-al cerurilor nesfârșit
hotar… :/

Home


Next song