Cea mai dulce vorba-i harul

Cea mai dulce vorbă-i harul

Cea mai dulce vorbă-i harul,
Prin Isus Cristos venit,
El de vin-al nostru cuget
Pe deplin l-a curățit.

Când dreptatea Lui cea sfântă
Ne osândea pe veci de veci,
Când eram fără scăpare,
Al Lui har ne-a mântuit.

Harul scapă din robie,
Dă lumină și puteri,
De nădejde și de pace
Umple sufletu-amărât.

El e-o mină de avere
La-ndemâna orișicui,
E izvorul bucuriei,
Este viața cea de veci.

Să cântăm deci Celui care
Ne-a adus slăvitu-I har!
El curând veni-va-n slavă,
Și cu El noi vom domni!

A Lui față toți vedea-vom
La un loc cu sfinții toți,
Și-om cânta în slavă harul
Ce-n iubirea-I ne-a adus.

Home


Next song