Dumnezeu pe Însusi Fiul Sau

Dumnezeu pe Însuși Fiul Său

Dumnezeu pe Însuși Fiul Său ne-a dat,
Cu-al Său sânge ne-a răscumpărat;
Azi El ne privește în Isus Cristos,
Curățiți în totul de păcat.

Slavă! Slavă Mielului junghiat,
Căci El morții pentru noi S-a dat!
Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat,
Pentru Tatăl ne-a răscumpărat!

În curând, în slavă, noi vom fi cu El
Și-om cânta de-a pururi lui Isus:
,,Vrednic este Mielul care-a fost junghiat,
Slavă să-I aducem Lui în veci!"

Home


Next song