Strânsi în jurul mesei Tale,

Strânși în jurul mesei Tale,

Strânși în jurul mesei Tale,
Înțelegem deslușit,
Doamne, prețul mântuirii,
Ce-n iubire L-ai plătit.

Mulțumim de jertfa Ta,
Mulțumim, mulțumim,
Harul Tău întreg prin ea,
Azi și-n veci îl primim.

Pentru-aducerea aminte,
Pentru sângele-ți vărsat,
Pentru sfânta-ți reamintire,
Doamne-acum ne-am adunat.

Mulțumim de masa sfântă
Care ne-ai întins-o-n har,
Să trăim în părtășia
Dragostei fără hotar.

Minunata rânduire
Vrem cu râvn-a o-mplini,
Până-n clipa când Tu, Doamne,
Cu mărire vei veni!

Home


Next song