Te vad mergând

Te văd mergând

Te văd mergând prin praf și soare,
Sfârșind lucrarea-ți salvatoare:
Te văd cum prin mulțimi străine,
Isus, duci crucea pentru mine.

Mulțumesc și mă închin
O, Isuse, Miel divin,
Căci prin jertfa Ta mi-ai dat
Harul vieții nesecat.
Lăudat, lăudat,
Lăudat fii, lăudat!

Te văd cum fruntea cu ocară
Vrăjmașii ți-o încununară,
Te văd și înțeleg mai bine
Cât ai plătit Tu pentru mine.

Te văd întins smerit pe cruce,
Cum sângele șuvoi se duce,
Te văd sub norii urii pline,
Isus, cum suferi pentru mine.

Te văd în marea Ta durere,
Stând singur fără mângâiere.
Te văd sub lovituri haine,
Cum mori, Isuse, pentru mine.

Te văd, dreptatea cea divină
Cerea o jertfă pentru vină,
Și pe altar Te-ai pus pe Tine,
Plătind Tu prețul pentru mine.

Home


Next song