Auzi glasul Sau, Isus,

Auzi glasul Său, Isus,

Auzi glasul Său, Isus,
Se-arată-n zare!
A nopții neguri pir și zorile răsar.
În rugă-L așteptați,
veghind fără-ncetare,
Cu rod Îl întâmpinați, când
va să vină iar!

În curând vom vedea, în cer,
a Sa mărire!
Odihnă vom avea la
tronu-I strălucit,
Și vom privi uimiți pe
Cel ce cu iubire,
Murind pe lemn,
umil pe noi ne-a mântuit!

Vom cânta, sus în cer,
cântări de biruință
Spre slava Mielului,
cântări de fericiri!
Nădejdile de-acum și-a
inimii credință
Le-om închina atunci
nespusei Lui iubiri!

Home


Next song