Cin’ pe cerul cel albastru

Cin’ pe cerul cel albastru

Cin’ pe cerul cel albastru
soarele a înălțat,
Ca lumina și căldura să
ne dea neîncetat?

/: Este Domnul Dumnezeu,
Binefăcătorul meu! :/

Cine nopțile dă farmec
prin tăcere de nespus,
Când puzderie de stele
strălucesc pe boltă sus?

Cine iarba înverzește
și-o așterne pe câmpii,
Verzi covoare uriașe,
mândre lanuri aurii?

Cine mii de flori gingașe
prin livezi a presărat,
Și-n culori vii, minunate,
măiestrit le-a îmbrăcat?

Cin’ seminței dă putere
să rodească însutit,
Ca să dea belșug de hrană
muncitorului trudit?

Cu puterea-I minunată,
El pe toate le-a-ntocmit,
De aceea.acum cu toții
să-I cântăm: “Fii preamărit!”

Home


Next song