Pe pamânt si sus în ceruri

Pe pământ și sus în ceruri

Pe pământ și sus în ceruri,
Nu e nume mai frumos,
Nici care mai mult să-mi placă,
Decât Numele Cristos.

Nume sfânt și duios
Numele ce-l poartă El
Ah, ce sfânt și frumos
Numele Emanuel!

Cât de mare-un om să fie,
Cât de mare-un prinț de-ar fi,
Pe Isus măcar o clipă
N-ar putea înlocui.

În dureri Isus mângâie
Sufletul celui zdrobit,
El readuce-nviorare
Credinciosului mâhnit.

Nu-i numic, în astă lume,
Mai de preț și mai frumos
Decât viața care spune:
“Sunt copilul lui Cristos!”

Home


Next song