Sărac și fără vază-n lume

Sărac și fără vază-n lume,
Isus trecut-a pe pământ;
N-avea nimic din strălucirea
Ce răspândea în cerul sfânt.
Mărirea Sa și-a dezbrăcat,
El, care toate a făcut,
Un chip de rob El a luat
și într-un staul S-a născut.

Cu viața fără de prihană,
Pe Dumnezeu El a slăvit;
Al Lui cuvânt fără-ncetare
Lumină mare-a răspândit;
Iubirea-I făr’ de-asemănare
Pe păcătoși a căutat;
În preabogata Sa-ndurare,
Pe mulți bolnavi i-a vindecat.

Viața Lui a fost iubire,
Numai lumină, mare har,
Dar lumea în a ei orbire,
I-a dat să bea pahar amar;
întâmpinat cu-mpotrivire,
Neînțeles, disprețuit,
Cu dușmănoasă asuprire
A fost pe-o cruce răstignit.

De bunăvoie-a mers la moarte,
Să poarte-al nostru greu păcat,
Cu Tatăl nemaiavând parte;
Atunci, cu groază a strigat:
“De ce M-ai părăsit Tu, Doamne? ”
Și duhul apoi Și l-a dat.
El a trecut prin grea durere,
Dar noi iertare-am căpătat.

Home


Next song