El îmi trezeste mugurul fiintei

El îmi trezește mugurul ființei

El îmi trezește mugurul ființei,
El îmi aprinde flacăra credinței,
/:El este Cel mai dinlăuntrul meu,
Isus e El, Preasfântul Dumnezeu:/

El pururi pune-n ochii mei lumină
El este-amiaza mea oricând senină,
/: El cântă-n harfa sufletului meu,
Isus, Preaiubitul Dumnezeu! :/

El mi-e eterna, alba primăvară,
El ușurează greaua mea povară,
/:El toarnă pacea Lui în duhul meu,
Isus, Nemărginitul Dumnezeu! :/

El de beteala dragostei îmi țese
Veșmântul frumuseților alese,
/: El îmi preface-n
Templu trupul meu,
Isus, Atotputernicul Dumnezeu!:/

O, slavă, slavă Numelui Său mare!
El, Cel ce datu-mi-a răscumpărare!
/: A pregătit în cer locașul meu,
Isus, Mântuitorul Dumnezeu! :/

Home


Next song