Crucea grea se-ai suferintei spini

Crucea grea șe-ai suferinței spini

Crucea grea șe-ai suferinței spini
Poartă-le prin lumea de amar!
ți le va schimba Isus cu crini
Și cu salbe de mărgăritar,

Gata fii, creștine, pentru plug!
Poartă pașnic jugul pe grumaz!
Gata fii, creștine, pentru rug,
Ca să mori cum ai trăit: viteaz!

Totdeauna fii de slujbă-ncins
Pe Christos să-L ai mereu model!
Vâlvătaia focului nestins
Umple-ți inima cu sfântul zel!

Nu cu aur ești răscumpărat,
Ci cu sângele cerești vieți;
Mergi pe calea pasului curat,
Sufletul păstrându-ți sub peceți!

Nu privi cu scârbă spre țepuș!
Nu dori o floare sub călcâi!
Cât ar fi de greu al tău urcuș,
Nu uita de Cel ce-a mers întâi!

Home


Next song