A rasunat cu bucurie

A răsunat cu bucurie

A răsunat cu bucurie
Glas de înger duios:
Azi s-a-mplinit o mare proorocie!
Iubire, pace între voi să fie!
/: Azi S-a născut Cristos! :/

La Betleem steaua se-arată,
Ce strălucit, ce strălucit!
În noaptea cea întunecată
Ea s-a oprit, ea s-a oprit.
În noaptea cea întunecată
Ea s-a oprit,
Iar niște magi, pruncul îndată
Ei L-au găsit!

Azi a venit Mântuitorul,
Ce minunat, ce minunat!
Și către El ne mână dorul
Neîncetat, neîncetat.
Și către El ne mână dorul
Neîncetat.
Noi Îl slăvim, El e Păstorul
În veci lăudat!

În El ne-am pus orice credința,
Căci este Sfânt, căci este Sfânt!
Avem a Sa făgăduință,
Al Său Cuvânt, al Său Cuvânt!
Avem a Sa făgăduință,
Al Său Cuvânt!
Ne va purta la biruință
Pe-acest pământ.

Pe copilași El îi primește
Când au greșit, când au greșit!
Și pacea Lui o dăruiește
Când ești smeri, când ești smerit!
Și pacea Lui o dăruiește
Când ești smerit!
Privirea Lui când te-nsoțește
Ești fericit!

Home


Next song