Stim cu toti, e-o lupta mare

Știm cu toți, e-o luptă mare

Știm cu toți, e-o luptă mare
Între cer și-ntre pământ:
Răul luptă cu-ncordare
Să răpună tot ce-I sfânt!

Să luptăm făr’ nicio teamă,
Căci vom fi biruitori
Cu Isus, ostași de seamă,
Niciodată trădători!

Căci dreptatea ni-e armură
Și credința ni-este scut,
Adevărul ni-e centură,
N-avem nimic de pierdut!

Și o sabie ne-nvinsă
Ni s-a dat ca să luptăm,
În Cuvântul Sfânt cuprinsă:
Cu ea-n luptă ne-avântăm!

Să pășim tot spre izbândă,
Sub stindardul lui Isus;
Cu privirea Sa ce-a blândă,
El ne-așteaptă-n ceruri sus.

Iar, când lupta înceta-va,
Atunci cel învingător
O cunună-n cer purta-va
Lângă-al său Mântuitor!

Home


Next song