Unire, deplina unire

Unire, deplină unire

Unire, deplină unire
Prin Domnul Cristos noi avem,
Un cuget, un gând și-o simțire
Primim doar în el când suntem!

Cei liberi doar se pot uni,
Dar robii niciodată;
Cristos ne poate izbăvi
De tot ce-n viață ne-ar robi;
De vrem, prin El vom dobândi
Unire-adevărată!

Unire, preasfântă unire
Doar sfântul Cuvânt ne-o va da;
Cân El ni-e Stăpân pe gândire,
Unire de rai vom avea.

Unire, cerească unire
Din cer prin Cristos a venit;
Păcatu-a făcut despărțire,
Dar El pentru veci l-a zdrobit.

Unire, adâncă unire
Prin jertfa Golgotei primim;
Când jertfa ni-e fel de trăire,
În toate, deplin ne unim.

Unire, divină unire,
Lumina ți-e casa-n vecii;
De stăm sub a ei stăpânire,
Unire-ntre noi să rămâi!

Unire, frumoasă unire,
Dorință ce arde-n Cristos,
Ca toți cei ce cred în sfințire
Uniți să trăiască frumos!

Unire, o, dulce unire,
Fierbinte și-adânc te dorim;
Topește-n sfânta-ți iubire,
Isuse, ca una să fim!

Home


Next song