Totdeauna, pe-a Domnului cale

Totdeauna, pe-a Domnului cale

Totdeauna, pe-a Domnului cale,
Au fost lupte și-au fost spini destui,
Căci acei ce-au urmat voii Sale
Trebuit-au să-I semene Lui.
N-a iubit lumea, nu, niciodată,
Pe-acei câți I-au urmat Lui cu zel,
Ci, cu-o ură mereu ne-mpăcată,
I-a primit pe pământ ca pe El.

Dar cu ochii-ațintiți la răsplată,
Răbdarea Golgotei privind,
N-au cârtit cei aleși niciodată,
Ci-au trăit și-au murit biruind.
Nu-i la fel pentru toți încercarea,
Nici nu-i vremea la toți într-un fel,
Însă toți în vreun fel au chemarea
La un preț de dureri pentru El.

Cei ce fug stau fricoși la-ncercare,
L-au lăsat sau vândut pe Isus,
Rușinați se vor pierde-n uitare,
Alungați de blestemul cel de sus.
Tu, fii tare, că-n ziua-ncercării
E alegerea ta pentru har;
Strălucit ești în haina ocării,
Când te urci răbdător pe Calvar.

Tu cătușele-atunci le sărută
Rugător pentru cei ce le-au pus,
Că-n cereasca răbdare tăcută
Semăna-vei atunci cu Isus.
Iar prin moarte-nmiit vei culege
Răsplătirea cerescului zel,
Căci mereu astfel Domnul Și-alege
Pe acei ce-mpărăți-vor cu El!

Home


Next song