A Dumnezeului Cel vesnic

A Dumnezeului Cel veșnic

A Dumnezeului Cel veșnic
Și Tatăl nostru preaiubit,
Să fie lauda și cinstea
Acum și-n veci fără sfârșit!

Laudă, laudă noi cântăm,
Dumnezeului veșnic cântăm!
Îi cântăm, îi cântăm nesfârșit,
Lui și Mielului Său Cel jertfit!

Căci de la El coboară-ntruna
Darul bun, spre noi, deplin,
Din El venim, spre El ne ducem,
Și-a noastre vieți prin El se țin!

Cât de adâncă e iubirea
Ce ne-nfășoară necurmat
Și ce frumoasă-i mântuirea
Ce prin Cristos pe veci ne-a dat!

Ce-mpărăție fără margini,
De pace și lumină-n veac,
Ne-a pregătit, în cerul slavei,
Cu haruri mii ce se desfac!

A Dumnezeului Cel veșnic
Și-a Mielului Său preasfințit
Să fie lauda și cinstea
Și mulțumirea - nesfârșit!

Home


Next song