A jóság Urát áldom én, és dicséretét zengem

1. A jóság Urát áldom én, és dicséretét zengem,
Ki annyi csudadolgot tett, és keblére vont engem.
Az Ő hűsége sziklavár, a lelkem nyugtot ott talál;
Dicsérjük Istenünket!

2. Az égnek minden csillaga, a földnek minden népe
Csak Téged dicsér szüntelen, mert te vagy menedéke.
Hadd áldjuk nagy irgalmadat és teremtő hatalmadat!
Dicsérjük Istenünket!

3. Mit kezed bölcsen alkotott, azt híven fenn is tartod,
És éjjel-nappal őrködöl, hű szemed nyitva tartod.
A végtelen nagy mindenség így érzi Atyja hű kezét,
Dicsérjük Istenünket!

4. Ha szükségemben hívtalak, meghallottad imámat;
Te űzted el a rút halált, és elrepült a bánat.
Ó, áldlak érte szüntelen, hadd zengje minden szív velem:
Dicsérjük Istenünket!

5. Ő benne bízó híveit még soha el nem hagyta,
És üdvösségünk zálogát: szent Fiát, nékünk adta.
Mint édesanya, úgy szeret, és kézen fogva, hűn vezet:
Dicsérjük Istenünket!

6. Ha szívem nyugtot nem talál már sehol e világon,
Az égre feltekinthetek, ott békém megtalálom.
Mert gondviselő jó Atyám oly bíztatóan néz reám:
Dicsérjük Istenünket!

7. Míg élek, Uram Istenem, én dicsőítlek téged,
Hadd lássa meg a nagy világ a fényed, dicsőséged!
Most szívem vígan zengedez, és testem, lelkem örvendez:
Dicsérjük Istenünket!

8. Ti, Krisztus nevét hordozók, az Urat dicsérjétek!
Ha műveit szemlélitek, szent nevét hirdessétek!
A bálványisten mind ledűl, mert Isten szava teljesül!
Dicsérjük Istenünket!

9. Mind jöjjetek az Úr elé, nagy örömujjongással!
Jer, énekeljünk boldogan, mert győztünk Jézus által!
A bűnnek, rossznak vége lett, mert mindent bölcsen végezett:
Dicsérjük Istenünket!

Home


Next song