Dicsérjed Istened, lelkem, szívem, dicsérje

Dicsérjed Istened, lelkem, szívem, dicsérjed, áldjad szüntelen!

1. Dicsérjed Istened, lelkem, szívem, dicsérjed, áldjad szüntelen!
E múló életed minden napján dicsérjed Istent mindenben!
Ki testet, lelket alkotott, dicsérjed őt, az alkotót!
Halleluja! Halleluja!

2. A fejedelmek is gyarló lények, a sírba száll le mindahány,
És porrá válnak majd azzal együtt, amire szívük vágyott tán…
Emberben nem is bízhatunk: Istenünk, hozzád fordulunk.
Halleluja! Halleluja!

3. Mily boldog ember az, kinek Isten, Jákóbnak Ura nyújt segélyt;
Ki hitben járja az élet útját, Krisztusát várva él, remél.
Akinek Isten oltalma, azt az Úr óvja, megtartja.
Halleluja! Halleluja!

4. A tenger mélyét, a mennyet, földet szent kezed hozta létre mind!
Hatalmad műveli mindezt híven kezdetben támadt terv szerint.
Mindennek kormányzója vagy, kegyelmed árja, ó! mily nagy!
Halleluja! Halleluja!

5. Kegyelmed törli le könnyeinket; vigasztalsz minden szenvedőt;
Kenyeret adsz te az éhezőnek, s erőtlen kéznek új erőt.
Megoldod bűnünk láncait, kegyelmed újból felsegít.
Halleluja! Halleluja!

6. A vakok általad nyernek látást, te vagy a gyöngék gyámola.
Áldást az ember csak tőled kaphat, ó! hívek égi pásztora.
Oltalmunk, pajzsunk vagy nekünk, egyedüllétben védelmünk!
Halleluja! Halleluja!

7. Ki benned bízik itt, annak útja a mennybe hozzád felvezet.
Ki elhagy téged, az bűnös úton, a romlás útján tévelyeg.
Egyedül te vagy oltalmunk, tebenned mindig bízhatunk.
Halleluja! Halleluja!

8. Istennek szent nevét áldva áldjuk, dicsérjük minden tetteit!
Hódolva zengjünk az Úrnak áment, ki minket mindig megsegít!
Istenünk, örök Háromság, dicsér a szívünk, áldva áld.
Halleluja! Halleluja!

Home


Next song