Egek nagy királya, magasztalunk téged

1. Egek nagy királya, magasztalunk téged; térjen nevedre dicséret!
Mulandó és gyarló életünk átjárja végtelen kegyelmed árja.
Jöjj, segíts, jóra ints;
Rólad zengjen nyelvünk, vígan énekeljünk!

2. Dicsérjed, te világ, alkotód hatalmát, mindenek felett uralmát!
Hirdesse a csillag ránk sugárzó fénye, mily csodás az Isten lénye!
Nagy égbolt, nap és hold,
Kik ott fennen jártok; ti is Őt áldjátok!

3. Zengjen minden szívben boldog hálaének a világ teremtőjének!
Nagy kegyelmessége gondot visel rólunk, számon tartja minden dolgunk.
Égben fenn, földön lenn,
Áldassék jósága, nagy irgalmassága!

4. Halleluját zengve, magasztalva áldjad Krisztus által jó Atyádat!
Ha az Istent élő, igaz hittel féled, és a szíved az övé lett:
Boldogság, üdv vár rád
Fenn az ég honában hófehér ruhában.

Home


Next song