Krisztus Urunknak áldott születésén

Krisztus Urunknak áldott születésén

1. Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen
Zengett ekképpen:

2. A magasságban dicsőség Istennek,
Békesség légyen földön embereknek,
És jóakarat mindenféle népnek
És nemzetségnek!

3. Eljött már, akit a szent atyák vártak,
A szent királyok, akit óhajtottak,
Kiről jövendőt próféták mondottak,
Nyílván szólottak.

4. Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,
Általa vagyon bűnünkből váltságunk,
A mennyországban örökös lakásunk,
Boldogulásunk.

5. Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
Hála legyen született Jézusunknak,
És Szentléleknek, mi vigasztalónknak,
Bölcs oktatónknak!

6. Ó! örök Isten, dicső Szentháromság,
Szálljon mireánk mennyei vigasság,
Távozzék tőlünk minden szomorúság,
Legyen vidámság!

Home


Next song