Az Úrnak irgalmát örökké éneklem

1. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem,
És hűséges voltát mindenkor hirdetem,
Mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma,
Melyet úgy megépít, hogy álljon mindenha,
És hogy mind az égig erősíted, megtartod
Te szent igazságod és a te fogadásod.

2. Az egek hirdetik sok csudadolgodat,
A szent gyülekezet te igazságodat,
Mert vajon kicsoda volna ott fenn az égben,
Ki nagy hatalommal hozzád hasonló légyen?
Az erős angyalok seregében vagyon-e,
Ki e dicső Úrhoz hasonlatos lehetne?

3. Boldog a nép, amely tenéked örvendez,
Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez.
Fényes orcád előtt ezek járnak merészen,
És a te nevedben örvendeznek szüntelen,
Mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod,
És jótéteményed rajtuk megszaporítod.

Home


Next song