Dicsérjétek az Urat! Áldjátok Ő szent nevét!

1. Dicsérjétek az Urat! Áldjátok Ő szent nevét!
Dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyesen az Ő nagy dicsőségébe'!
Dicsérjétek hatalmát, melyből dicső nagy voltát minden veheti eszébe!

2. Dicsérjétek őt kürtben, ékes éneklésekben;
Hegedűkben, lantokban és hangos citerákban az Úrnak zengedezzetek!
Sípokban, orgonákban és más szép muzsikákban örvendjetek az Istennek!

3. Az Urat cimbalmokban és egyéb szerszámokban mindnyájan dicsérjétek,
Citerát pengessetek az Úr szent nevét dicsérvén!
Minden lelkes állatok, Istent magasztaljátok: Dicsőség Istennek! Ámen.

Home


Next song