Néked szól az ének, kegyelmes Atyának

Néked szól az ének, kegyelmes Atyának

1. Néked szól az ének, kegyelmes Atyának, a bölcs teremtőnek, élet adójának,
Ki árvát megvédesz kegyelmed kezével, fáradtat üdítesz életnek vizével.

2. Néked zeng az ének, Atya egy Fiának, hitünk mesterének, bűnös barátjának;
Nem sajnáltál értem függni átok fáján, és szabaddá tettél véred drága árán.

3. Áldalak énekben biztató Szentszellem a te oltalmadban nincsen mitől félnem;
Vigasztaló írod sebem meggyógyítja, üdvösségnek útját fényed világítja.

4. Dicsérlek énekben dicső Szentháromság, teremtő, megváltó, megszentelő jóság.
Mint megváltott gyermek nevedet dicsérem, tiéd ez az ének, és tiéd az éltem!

Home


Next song