Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,

Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,

1. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni, felségednek, én Uram, énekelni,
Szent nevedet dicsérvén magasztalni, és mindenütt e világon hirdetni.

2. Igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni,
Hegedűvel, orgonával zengetni, minden éneklőszerszámmal tisztelni.

3. Csudaképpen én vigasztalást veszek, cselekedetidre hogyha tekintek,
Kezeidnek munkájában örvendek, Teremtőnek, Megváltómnak éneklek.

4. Ha szívemben, lelkemben meggondolom, mily nagyoknak dolgaidat én látom,
Mélységesnek jótétedet találom, Uram, azon oly igen csodálkozom.

5. Az esztelen ember ezt nem esméri, a hitetlen bolond ember nem érti;
Kinek rólad nincs igaz esméreti: szent Fiadban mert nincs hite őnéki.

6. Lám ezeket, Uram, felséges Isten, kik támadnak a te szent igéd ellen,
Viaskodnak a te híveid ellen: megbünteted, mert vagy örök Úr Isten.

7. Te vagy, Uram én lelkemet éltetvén, ki nem örülsz bűnösnek elveszésén,
De inkább örvendesz ő megtérésén, mindörökké tartó boldog életén.

8. Rólad, Uram, akik megemlékeznek, az igazak, kik igaz hitben lesznek,
Mint a pálma, úgy szintén ők zöldelnek, mint cédrusfák, ugyan meggyökereznek.

9. Istennek ő házába plántáltatnak, anyaszentegyházban megvirágoznak,
Mindenkoron néki gyümölcsöt hoznak, igaz hittel jámbor életet vallnak.

10. Vallást tesznek minden emberek előtt, hogy az Isten igaz mindenek fölött,
Hamisságot soha nem cselekedett, mint kőszikla, Ő ád nagy erősséget.

Home


Next song