Örvendj, egész föld, az Istennek, és énekel

Örvendj, egész föld, az Istennek, és énekelj szép zengéssel!

1. Örvendj, egész föld, az Istennek, és énekelj szép zengéssel!
Nagy dicsőségét szent nevének mindenek dicsérjék széjjel.
Mondjátok ezt az Úr Istennek: csudálatosak dolgaid, erősséged nagy,
Hozzád esnek hízelkedvén ellenségid.

2. A te isteni felségedet e földön mindenek áldják,
és dicsőséges szent nevedet énekléssel magasztalják.
Jertek, és ezt jól meglássátok, minden jól ide figyelmezz:
Istennek mily csudálatosok dolgai az emberekhez.

3. Áldjátok a mi Istenünket e földön minden emberek,
Dicsérjétek az Ő szent nevét nagy zengéssel minden népek.
Mert életünket ő megadá az ő nagy kegyességéből,
Lábainkat meggyámolítá, oltalmazván eleséstől.

Home


Next song