A Sionnak hegyén

A Sionnak hegyén

1. A Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret,
fogadást tésznek néked itten, tisztelvén tégedet,
mert kérésüket a híveknek meghallod kegyesen,
azért tehozzád az emberek jönnek mindenünnen.

2. Rajtam a bűn elhatalmazék, terhelvén engemet,
De nagy volta kegyességednek eltörli vétkünket.
Boldog, akit te elválasztál, fogadván házadba,
Hogy előtted nagy buzgósággal járjon tornácodba.

3. Javaival a te házadnak megelégíttetünk,
Szép dolgain te templomodnak gyönyörködik szívünk.
A te csuda igazságodból megfelelsz minekünk;
Hallgass meg, Isten, velünk tégy jól, Ó! mi segedelmünk.

Home


Next song