Ó! végtelen öröm

Ó! végtelen öröm

1. Ó! végtelen öröm, az Úr megbocsát,
És Fiában nékünk, ím kegyelmet ád.
Sok bűnünkért Ő ontott vért, a börtönt feltörte,
A halált megölte és miénk az üdvösség, élet.

2. A kegyelem székén, - fel hogyan fognánk –
Most irgalommal Jézus Krisztus néz ránk.
Az Úr trónján és szent jobbján, ha szót kell szólnia,
Ott az Ember Fia, a mennyei hű közbenjárónk!

3. Eljön hamar az Úr, amint igérte,
És beteljesedik az ő győzelme.
A népe már itt őrá vár, és ujjongva várja,
Hogy vezesse haza, s színről színre láthassa majd őt.

4. Mily gazdagság nékünk e nagy szeretet!
Ő szeret, Megváltónk! Hiány nem lehet!
Itt égre száll, hogy nála a mennyben
Majd szüntelen zengjen, hol örökkön örökké áldjuk!

Home


Next song