Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad

1. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, világ teremtő a te szózatod.
Szóltál: ”legyen” s a láthatatlanokból világosság s mindenség támadott.
A csillag ezrek, a nap fényessége, ég föld követte szent parancsszavad.
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja mindenható, dicső hatalmadat.

2. Nagy vagy te Isten, nagy a bölcsességed, mindent mi szépen alkotott kezed!
A földi embert tetted gyermekeddé, Te szellemedből adva szellemet.
Kicsiny fűszálban, óriási tölgyben dicső kezed nyomát szemlélteted.
Szívem kitárva, hódolattal áldom csodálatos nagy bölcsességedet.

3. Nagy vagy Uram, és mily nagy a kegyelmed, Fiadba' mit velem éreztetel.
A pislogó kis mécset el nem oltod, S a megtört nádnak megkegyelmezel.
Mikor hevertem bűnbe', megkötözve, felém kitártad irgalmas kezed,
Örömtelt szívvel térdre hullva áldom te üdvözítő nagy szereteted!

Home


Next song