Csak téged dicsér mindenkor

Csak téged dicsér mindenkor

1. Csak téged dicsér mindenkor az ajkam, Istenem,
És boldog szívvel hirdetem mit igéd mond nekem.

2. Te vagy az élet kútfeje, az örök kegyelem!
Az üdv és jóság tőled jön, és árad szüntelen.

3. Tenálad gyöngéd szeretet és megbocsátás vár,
Hisz minden vétkem elveszed: nem gyötör már a vád.

4. Ha szívünk hozzád felkiált, te hallod óhaját,
És sebeinkre gyógyírt adsz: az ige balzsamát.

5. Te könnyeinket jól tudod és ajkunk sóhaját,
Mert számon tartod gondunkat és szívünk bánatát.

6. Te égi mannát adsz nekünk és minden földi jót,
S ha vándorutunk végetért: az örökkévalót.

7. Fel, szívem, vígan énekelj és áldjad Uradat;
Bár minden múló, s változik, ő ugyanaz marad!

8. Az Úr kincsem énnékem, és fény az utamon:
A sötét éjben vezetőm és jóra bíztatóm.

9. Én lelkem, miért is gyötrődnél, és minek bánkódnál?
Az Úr volt mindig őriződ, és nála béke vár.

10. Már zsenge gyermekkorodtól Ő táplált, éltetett
Ő védett, őrzött, vezetett és óvta életed.

11. Az Úrnak bátor seregén már nem győz gond és baj;
Mit Isten értük tenni kész, azt el is végzi majd!

12. Csak bízd az Úrra sorsodat, az egész életed:
Mert üdvöt, békességet ad és örök életet!

Home


Next song