Szívemet hozzád emelem

Szívemet hozzád emelem

1. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram,
És meg nem szégyeníttetem, nem nevet senki rajtam,
Mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek.

2. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévelyedjem;
Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem.
És vezérelj engemet a te szent igaz Igédben;
Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úr Isten.

3. Emlékezzél jóvoltodból nagy kegyelmességedre,
Emlékezzél irgalmadról, mely megmarad örökre.
Ifjúságomnak vétkét, kérlek, hogy meg ne említsed,
Sőt nagy kegyességedet, én Istenem, megtekintsed.

4. Jó és igaz az Úr Isten mindörökkön örökké,
A bűnösöket térítvén ő igaz ösvényire;
És a nyomorultakat életükben igazgatja,
Nagy kegyesen azokat az ő útában megtartja.

5. Az Istennek minden úta kegyesség és nagy hűség
Azoknak, kik mondására gondot tartnak mindvégig.
Énnékem kegyelmezz meg, Uram, a te szent nevedért,
És bűnömet bocsásd meg, ne ostorozz nagy voltáért!

6. Az igaz istenfélőknek megjelenti titkait,
És az ő benne hívőknek megmutatja kötésit.
Istenhez szemeimet felemelem szüntelenül,
Ő megőriz engemet, lábam kivonssza a tőrbűl.

Home


Next song