Az egek beszélik

Az egek beszélik

1. Az egek beszélik, és nyílván hirdetik az Úrnak erejit.
Az ég mennyezeti szépen kijelenti kezének munkáit.
A napok egymásnak tudományt mutatnak az Ő bölcsességéről,
Egy éj a más éjnek beszél az Istennek ő nagy dicsőségéről.

2. Nincs szó, sem tartomány, holott e tudomány nem prédikáltatnék,
Mindenfelé mégyen e földkerekségen beszédük ezeknek.
Írásuk kimégyen mind e világ végén, holott a fényes napnak
Hajlékot az Isten helyheztetett szépen ő lakó szállásának.

3. Az Isten törvénye tiszta, ő beszéde lelkeket megtérít;
Hűség bizonysága, kisdedeket abba bölcsességre tanít.
Ő parancsolati, igazak mondási, mik szívet vígasztalnak,
Minden ő törvényi, tiszták szent beszédi, szemet világosítnak.

4. Szolgádat őrizd meg, kevélységtől tartsd meg; ne essék e bűnbe,
És én tiszta lészek semmi bűnt nem tészek, járván te kedvedbe.
Szájamnak szólása, szívemnek gondolatja kedves legyen tenéked!
Adjad, ó! én Uram, kősziklám, megváltóm, hogy ne vétsek ellened!

5. Az Isten félelme tiszta, mindörökké megmarad és megáll.
Az Ő ítélete igaz mindenekbe', teljes nagy jósággal.
Aranynál, ezüstnél és drágaköveknél sokkal becsületesebb;
Ő szerelmessége és gyönyörűsége a méznél is édesebb.

6. Aki szolgál néked, tanul, Uram, tőled nagy jó tanulságot.
És ha azt megtartja, jól lészen ő dolga, mert veszen jutalmat.
Ki tudná bűninek számát esetinek, és ki gondolhatná meg?
Én sok bűneimet, titkos vétkeimet, Uram, nékem bocsásd meg!

Home


Next song