Szép rózsabimbó nyílt ki hajdan egy zsenge

Szép rózsabimbó nyílt ki hajdan egy zsenge tőn,

1. Szép rózsabimbó nyílt ki hajdan egy zsenge tőn,
Mint ősi ének zengi: Jesszének sarja lőn.
Még zordon bús tél volt… s a szép virág kinyílott,
Épp, mikor éjfél volt.

2. A sarjat, kit minékünk Ézsajás jósola,
Mária által népünk Betlehemben kapta.
Kitárult az égbolt… s az Ige testet öltött,
Épp, mikor éjfél volt.

3. Illatát e kis rózsa köztünk hintette szét,
Fényét ragyogva szórta, s eloszlott a sötét.
Legyőzött bűnt, halált. Ő igaz Isten, ember,
Minden kínt jóra vált.

4. Ó! Urunk, segíts bennünk' e földi léten át.
Így bizonnyal elérjük a mennynek szép honát,
S hogy hálát zenghessünk ott, felséges Úr Isten,
Ó! add ezt meg nekünk!

Home


Next song