Ó! világ, nézd, az Élet a keresztfán függ é

Ó! világ, nézd, az Élet a keresztfán függ érted

1. Ó! világ, nézd, az Élet a keresztfán függ érted, és meg kell halnia.
Lásd mint hordozza terhét, a gúny, az átok szennyét az örök Isten szent Fia!

2. Ki bántott, drága Mester, hogy tele vagy rút sebbel, s a szíved megremeg?
Hisz bűnt te sose tettél, te soha nem vétettél, ó! miért is bántak így Veled?

3. Csak én okoztam néked sok gyötrő szenvedésed, nagy súlyos vétkemmel;
Ez vitt a keresztfára, s a szenvedések árja ó! mit tett drága szíveddel!

4. Hogy válladra te vetted a kőnél súlyosb terhet, mit bűnöm okozott;
Te átkozottá lettél, és áldássá így tettél, mert balzsammá lett nagy kínod.

5. És bármerre is járjak, e szívben öröm árad, mert rád emlékezem;
Ki szeretet vagy s béke, az ártatlanság tükre, s az örök hűség énnekem.

Home


Next song