Az írás széjjeltépve, és már szabad vagyok

Az írás széjjeltépve, és már szabad vagyok

1. Az írás széjjeltépve, és már szabad vagyok.
Az Ő kiontott vére oly nagy árat adott.
Én élek, mert Ő szenvedett, s a keserű halálba
Ím értem süllyedett.

2. Én nem mondhatok mást el, hogy jött egy áldozat,
Ki átokfára ment fel, és szenvedett sokat.
A bűnöm vette teljesen, s nem nyomja lelkem most már
Még egy porszemnyi sem.

3. Az őt átszögező szeg ím, széttépte nekem
A napról napra terhesb adósság-levelem.
Ő értem ontott drága vért, s szent szíve szenvedése
Jó váltság mindenért.

4, Ha önmagamra, nézek jön félés, fájdalom,
De ha az Úrra nézek felmagasztaltatom.
Örvend megváltott szellemem, hogy Krisztus vére által
Igaz s boldog lehet.

5. Az Ő sebeit nézem, és áldom éj s napon,
Hogy Ő váltságot szerzett, s én így megtartatom.
A küzdelem áldott legyen, és az ő fájdalmáért
Néki hódol szívem.

Home


Next song