Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek,

Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek,

1. Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek,
Vége-hossza nincsen kegyelmességednek;
Azért magasztallak felette mindennek,
Mert hiszen én lelkem te ígéretednek.

2. A Sátán torkából te kiszabadítál,
És az én lelkemben engem megnyugtattál,
Te ígéreteddel mikoron bíztattál,
Fiad által ismét fiaddá fogadtál.

3. Kész mindenkor lelkem néked énekelni,
Mind e világ előtt rólad vallást tenni,
Sok jótételidért néked hálát adni,
Örökkön-örökké tégedet dicsérni.

Home


Next song