Zengd Krisztus nevét, zengd világ,

Zengd Krisztus nevét, zengd világ,

1. Zengd Krisztus nevét, zengd világ,
Őt angyalok áldjátok!
És ékesítve homlokát
Refr.: az áldott Krisztus Jézust magasztaljátok!

2. Ti választottak, szent hívek,
Ti mind, kiket megváltott,
Most irgalmát dicsérjétek:
az áldott Krisztus Jézust magasztaljátok!

3. Ti bűnösök, mert Ő hordott tiértetek kínt s átkot,
És szent vérével áldozott:
az áldott Krisztus Jézust magasztaljátok!

4. Ti népek, törzsek, kik bárhol az Ő szavát halljátok:
Nagy jóvoltáért hálából
az áldott Krisztus Jézust magasztaljátok!

5. Mily boldogság lesz majd, ha fenn az Úr előtt megállok,
És mindörökké zenghetem:
az áldott Krisztus Jézust magasztaljátok!

Home


Next song