Ébressz, bizonyságtévő Szellem

1. Ébressz, bizonyságtévő Szellem!
A várfalakra őrök álljanak,
Kik szólnak egyre s állnak ellen,
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap!
Hívásuk zengjen messze szerteszét,
Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!

2. Ó, bár tüzed lánggal lobogna,
S ébredne fel sok nemzet fényinél!
Ó, bár sok szolga sarlót fogva,
Aratna, míg le nem borúl az éj!
Urunk, az érett nagy vetésre nézz,
A munka sok s a munkás oly kevés.

3. Küldd útra szolgáid csapatját,
És adj erőt onnan felül nekik,
Hogy veszni a pogányt se hagyják,
Megrontva Sátán ádáz terveit.
Országod jöjjön el minél elébb,
Hirdetve szent neved dicséretét!

Home


Next song