Az Istennek szent Szelleme Krisztusé,

Az Istennek szent Szelleme Krisztusé,

1. Az Istennek szent Szelleme Krisztusé,
Az isteni valóságnak Szelleme;
Ez Krisztussal lakik bennem, mint élet,
Hogy valóvá Krisztust nekem ő tegye.

2. Amint Isten testi léte a Krisztus,
S kifejezi őt isteni életként,
A szent Szellem ugyanez a Krisztusnak,
S kijelenti a magasztos életét.

3. Teljessége az Atyának, Istennek
A Krisztusban lakozik most itt testben,
És a Fiú gazdagsága teljesen valóság lett
A számomra Szellemben.

4. Amint ott van a Fiúban az Atya,
Úgy van ott a Fiú is a Szellemben,
S mint az Atya a Fiúval közösség,
Épp úgy egy a Fiúval a szent Szellem.

5. Ha a Szellem megerősít itt minket
És a Krisztus lakik a mi szívünkben,
Úgy az Atya szeretete, mely teljes,
Megtölt minket egészen a bensőnkben.

6. Miénk lett itt az Atya a Krisztusban,
Mindennemű szükségünkre őt kaptuk,
Mi a Krisztust tapasztaljuk Szellemben:
Való élet, teljes minden, drága út.

7. Nagy isteni valóságod töltsön meg,
Szellemedből ezt áraszd ránk most Urunk,
Hogy veled itt mi egészen megteljünk,
S gazdagságod megvallói így vagyunk.

Home


Next song