Az Úrnak áldott nagy kegyelme üdvözít engem

Az Úrnak áldott nagy kegyelme üdvözít engem, semmi más

1. Az Úrnak áldott nagy kegyelme üdvözít engem, semmi más.
Erre oktatja elmém, lelkem Isten szava, a Szentírás;
S az igazságra megtanít: kegyelme az, mi üdvözít!

2. Érdemem nem szerezhet nékem üdvösséget és életet.
Egyedül Krisztusé az érdem, övé a hála, tisztelet;
Halála hitben erősít, kegyelme által üdvözít!

3. Őt Isten küldte kegyelemből, s magára vette bűnömet;
Mi az, mi barátoddá tette, van-e rá, szívem, érdemed?
Ő jót akar és megsegít, kegyelme által üdvözít!

4. Kegyelem minden mindörökre, míg igazságossága tart.
Amit az Isten szava hirdet és vélünk kinyilatkoztat;
Hitünk is ezen alapszik, a Bárány Jézus üdvözít.

5. Kegyelem minden, de ha vétve kegyelmét balgán megveted,
Hiába emeled az égre kérőn, esengőn kezedet;
Mert nem óvja kegyelme azt, ki tudva bűnhöz bűnt ragaszt.

6. Istenünk tárva-nyitva tartja kegyelme áldott kapuját,
Ha gyötör vétek, bűn és bánat, e drága kapun lépjünk át;
Hol nyernék olyan biztatást, mit Isten szent kegyelme ád?

7. Bár jól ismerem vétkes voltom, mégis tudom, Ő üdvözít,
Örömmel bízik benne lelkem, mert vére engem megtisztít.
S ha elnémít majd a halál, kegyelme bizton rám talál!

Home


Next song