Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom

1. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom,
Menedékem nincs sehol a földi határon.
Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval,
Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj.

2. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,
Te előled elrejtenem semmit nem lehet.
Látja szíved minden bűnöm, melynek átka sújt:
Vedd le rólam, ó Úr Isten, vedd le ezt a súlyt!

3. Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott,
Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok!
Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez,
Hozzád térő gyermekednek, Atyám kegyelmezz!

Home


Next song