Van k?sziklánk minékünk, mely rendületlen á

Van kősziklánk minékünk, mely rendületlen áll;

1. Van kősziklánk minékünk, mely rendületlen áll;
Van életünk is nékünk, mely el nem múlik már;
Van fegyverünk minékünk, mely minden harcban véd;
Van védőfelhőnk nékünk, ó! mily nagy dicsőség!

2. Van táplálékunk nékünk, mit nem ért a világ;
Van árnyat adó felhőnk, ha tűző nap süt ránk;
Van hűs forrásunk nékünk, mely nem apadhat ki;
Van áldott erősségünk s így nem fáradunk ki.

3.Van vigaszunk az Úrban a szent Vigasztaló;
Van drága segítő kéz, mely érettünk való;
Van nagy örömünk nékünk, mit senki nem vesz el!
Van szépen zengő hárfánk, mit Krisztus hangol fel.

4. Van menedékünk nékünk, ha szükség jön s a vész;
Van gazdagságunk nékünk, mit rozsda nem emészt;
Van bő kegyelem árja, mely gazdagon ömöl;
Van irgalom forrása, mely hűen tündököl.

5. Van bő áldásban részünk, mert hozzánk eljött Ő;
Van szent örökség, gazdag, a szívet betöltő;
Van boldogságunk nékünk, mely kimondhatatlan;
Van mindenünk minékünk a Krisztus Jézusban!

Home


Next song