Jól tudom, kiben hittem, hogy szilárdan mi

Jól tudom, kiben hittem, hogy szilárdan mi áll,

1. Jól tudom, kiben hittem, hogy szilárdan mi áll,
Ha itt a porban minden, mint homok s por elszáll.
Jól tudom, mi marad meg, hol minden csak bukik;
Hol bölcset tévhit vezet s az okos csalatik.

2. Jól tudom, mi tart végig és mi nem múlik el.
Vár az, mit Isten épít a szívben rakva fel.
Ő drágakőből rakja szilárd gyémántfalát
És őrzi erős karja a szív örök várát.

3. Jól ismerem a Mestert, ki várat rak nekem,
Kit szellem sereg tisztel az égi téreken.
Őt sok angyal dicséri és szolgálják híven
S én velük zengek néki, kit jól ismer szívem.

4. A Magasságos fénye: Úr Jézus Krisztus ő.
A hit kőszikla ténye, a kemény gyémántkő.
Ő nem inog, nem fárad, Megváltó s Pásztor ő.
A fénye szerteárad és a szívünkbe jő.

5. Így tudom, kiben hittem, s mi áll meg jól tudom,
Mi föld porával itt lenn nem vegyül, nem rokon.
Én tudom mi marad meg s ha rémít is halál;
Ami a mennyből ered, a földön is megáll.

Home


Next song