Krisztus engem megtalált, mindörökre hűn szeret

1. Krisztus engem megtalált, mindörökre hűn szeret.
Tenni szent akaratát Szelleme tanít, vezet.
Ó! mily boldog lettem így, béke tölt el hű szívén.
Mindörökre szól e frigy: én övé és Ő enyém!

2. Amióta ezt tudom, fényesebb a napsugár,
Zöldelő faágakon szebben zeng a kis madár.
Fű, virág mind úgy ragyog, minden szebb a föld színén
És én oly boldog vagyok, én övé és Ő enyém!

3. Mitől egykor féltem én, mint a köd tűnt mindaz el,
Nyugszom Krisztus kebelén, védő karja átölel.
Eltűnt gond és félelem, sok teher vált semmivé,
Krisztus Jézus jár velem, Ő enyém és én övé!

4. Mindörökre Ő enyém, övé lett az éltem már;
Mennyi áldás, szent remény, mit az Úr előmbe tár.
Ha elmúlik föld s az ég, éjre fordul majd a fény,
Akkor is megáll ez még: én övé és Ő enyém!

Home


Next song