Azt az éltet kell itt élnem

1. Azt az éltet kell itt élnem, melyet Ő adott;
Egyre küzdni s nem henyélni, míg úton vagyok.
Bár a bűn megtántorít, Isten hangja bátorít:
Meg ne restülj, törj keresztül s vár jutalmam ott.

2. Elhívatva állok majd a Krisztus székinél,
Járok bízva s nem lankadva, kárt nem vallok én.
Elveszíti szent jogát, nem nyer égi koronát,
Az, ki félve, hátra nézve elhagyja Urát.

3. Csak a célra nézek tudva, hogy elérhetem,
Isten segít s így nem rémít már a félelem.
Von, ha csábít a világ, megvigasztal, ha az bánt,
Ad kegyelmet, híven vezet s nincs mi nékem árt.

4. Tart kegyesen, el ne essem itt a cél előtt,
Lelkem érzi gyöngeségit s tőle vár erőt;
Életet szava szerez, tőle szívem éledez;
Célt ha érek zeng az ének: Isten műve ez!

Home


Next song