Mily drága sorsrész jutott nékünk

Mily drága sorsrész jutott nékünk

1. Mily drága sorsrész jutott nékünk, szép örökségnek jutalma!
Hadd áldja most az Urat szívünk, hisz méltó rá Isten Fia,
Mert irgalma kiválasztott,szent népe közé számított.

2. Ő kész volt minket elfogadni, mert megszánt minket szívből
S mert nem lehetett hozzámenni, Ő jött le hozzánk felülről.
Ó! mily csodás szeretete, mely őt a földre küldte le.

3. Nem látott bennünk semmi méltót, sem erényt, semmi jótevést.
Hisz rajtunk minden rút és torz volt, bűn, szégyen, fájó szenvedés.
És ily mélységből ó! ki lesz, ki nékünk megváltást szerez?

4. És lám bukásunk, minden sebünk ő maga az Úr vette fel,
És önmagát így adta nekünk s most minden miénk, ami kell:
A fiúság és örökrész, az örökélet, üdvösség.

5. Ó! mily kicsinyek vagyunk Urunk, a jósághoz, mit megtettél.
A szégyentől mi elpirulunk a jóságodat szemlélvén.
E mérhetetlen szeretet az Istennel kiengesztelt.

6. Most már csak csupa jót várhatunk gazdag, szerető kezedből.
És jókedvűen vándorolunk e múló földön keresztül.
Most itt mint vándorgyermekid; ott fent, mint örököseid.

Home


Next song