Én Istenem, taníts utaidra, hogy szent törv

Én Istenem, taníts utaidra, hogy szent törvényedre gondot viseljek,

Én Istenem, taníts utaidra, hogy szent törvényedre gondot viseljek,
És azokat megtartsam mindenha! Adj értelmet, Uram, igazgass kérlek,
Hogy törvényedet őrizzem híven és mindenkor megtartsam én szívemben.

Vezess, hogy benned leljem örömöm, mutasd meg parancsolatid ösvényét,
Mert azokban igen gyönyörködöm! Te rendelésedre hajtsad szívemet!
Szent bizonyosságid végyem eszembe és ne hagyj esnem telhetetlenségbe!

Fordítsad el az én szemeimet, hiábavalókat hogy ne nézzenek;
A te utadban éltess engemet! Szolgáddal láttasd szent ígéretednek
Bétöltését, aki téged tisztel és mindenkor fél alázatos szívvel.

Végy el rólam minden gyalázatot, melytől én igen félek és rettegek!
Ítéleteid jók és azokat én megtanulni igen örvendezek.
Gyönyörködik törvényedben szívem és igazságban éltess, Uram, engem!

Home


Next song