Ne szállj perbe énvelem, ó! én édes Istenem

Ne szállj perbe énvelem, ó! én édes Istenem!

Ne szállj perbe énvelem, ó! én édes Istenem!
Mert meg nem igazul teelőtted lelkem:
Elkárhoztathatsz engem.

Mert én anyám méhében fogantattam vétekben
E világra lettem eredendő bűnben,
Kárhozatos esetben.

Néked bűnöm megvallom, mert én azzal tartozom;
Te bocsáthatod meg, bizonnyal jól tudom:
Segítségedet várom.

A Sátánnak kezéből, bűneimnek tőréből,
Ments ki megérdemlett nagy veszedelmemből:
Tekints reám az égből!

Én fertelmességemet és oly nagy sok vétkemet
Mikkel megfertőztem undokul lelkemet,
Rútítottam testemet.

Bocsásd meg ó! Úr Isten! Ó! áldott Atya Isten!
Kegyelemmel bőves, irgalmas jó Isten!
Nagy türelmű szent Isten!

A te áldott Szentlelked, kérlek, tőlem el ne vedd,
Sőt újítsd meg bennem, hogy dicsérjem neved,
Szolgálhassak tenéked.

Reád bíztam magamat, te viseljed gondomat,
Igazgasd jó útra az én lábaimat
És minden szándékimat.

Vigasztald meg szívemet, búban epedt lelkemet:
Ne hányd szemeimre undok vétkeimet
És cselekedetimet.

Mindörökké áldassál és felmagasztaltassál
Áldott Atya Isten, a te szent Fiaddal
Szentlélek áldásával.

Home


Next song