Életem, Krisztus, egyedül te töltsd

Életem, Krisztus, egyedül te töltsd

Életem, Krisztus, egyedül te töltsd be
És mindent, mindent adj meg énnekem,
Mi lelkem hozzád vonja, hozzád kösse,
Tekinteted kísérjen szüntelen!

Ha nem mint győztes járulhatok hozzád,
A vereségem mégis elviszem,
Jól tudom én, aláhajol sebemhez
A te irgalmad szánva, szelíden.

Örömöm hálás, ujjongó dalával,
Uram, eléd ha nem siethetek,
Elsírhatom a bánatomat néked:
Koldulva bíztató tekinteted.

Bűnnel borított arcom felemelni
Nagy tisztaságodhoz, ha nem tudom,
Odaborulhatok a lábaidhoz
Vétkesen és szegényen, Krisztusom.

Home


Next song