Mily jó, ha bűntől már szabad

Mily jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy!
A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad.

A bűn sötétben tévelyeg s romlásba visz vakon,
Az Úr kézenfog s úgy vezet világos utakon.

A bűnben kín van s gyűlölet: Mi mást, más minket öl,
Öröm köt egybe s szeretet az Úr szívén belül.

Uram, a te szolgád vagyok, megvetted életem.
Szolgálni mást nem akarok, csak téged szüntelen.

Kit azzá tettél, az szabad: a bűnét elveszed.
Én ezért áldom irgalmad és örök kegyelmed.

Légy áldott, Krisztusom, te nagy! S mondom: tiéd szívem
S jössz értem, hogy ahol te vagy, szolgád is ott legyen!

Home


Next song