Beszéld meg, mit tégyenek az ifjak

Beszéld meg, mit tégyenek az ifjak

Beszéld meg, mit tégyenek az ifjak, hogy élhessenek ők feddhetetlenül?
Szent igéd szerint útjukat szabják. Én téged kerestelek szüntelenül;
Kérlek, Úr Isten, teljes szívemből: Eltévelyednem ne hagyj törvényedtől.

A te igédet rejtem szívemben, hogy semmi bűnnel ne bántsalak téged,
De megmaradjak te ösvényedben, minden dolgomban megtartom törvényed.
Ó! áldott Isten, taníts engemet, hogy igazán értsem rendelésedet!

Ítéletedet én ajakimmal és a te szádnak ő kegyes beszédét
Előszámlálom hálaadással,szent kötéseddel bíztatom szívemet;
bizonyságidon örvendez lelkem, mik gazdagságnál kedvesebbek nékem.

Szüntelen nékem gyönyörűségem vagyon csak a te parancsolatidban,
Te utaidat gyakran említem, hogy el ne essem valaha azokban;
Szent igazságodban minden kedvem és te ösvényed én el nem tévesztem.

Home


Next song